ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุม GMSARN International Conference 2019

Brochure-14th-GMSARN2019-01

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSARN International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริธร เกษรสิทธิ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. 0 7791 3369 ต่อ 1313 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ 14″ GMSARN International Conference 2019

 

gmsarn 2019

 

บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.