ขยายเวลาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ

extension-logo-contest-msc-02

คณะวิทยาการจัดการ ขอขยายเวลาปิดรับผลงานแบบตราสัญลักษณ์ จากเดิมวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็น วันที่ 17 มีนาคม 2562

 

extension-logo-contest-msc-02
extension-logo-contest-msc-02

 

ดาวน์โหลด 

  1. รายละเอียดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ
  2. ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่ม

  1. นายธนากร โพชากรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 08-4557-6064
  2. นายวรพล เจนวิไลศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6957-8097
  3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3369 หรือช่องทางอีเมล msc@sru.ac.th
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.