หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นฯ ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการตลาดใต้เคี่ยม

lamae-market-01

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ) ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการ และสำรวจความต้องการในการบริหารจัดการตลาดใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตลาดใต้เคี่ยม จังหวัดชุมพร 

(วีดิทัศน์ออนไลน์ จากเว็บไซต์ Youtube ผลิตโดย Thai PBS HD3)

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.