วจก. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.บ้านทับวัง พร้อม แนะแนวการศึกษาต่อ

edu-guidance-2020-04

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านร่วมต้อนรับคุณครูและนักเรียนชั้น ม.4-6 โรงเรียนบ้านทับวัง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย แนะแนวการศึกษาต่อ ใน 16 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ

 

edu-guidance-2020-04
edu-guidance-2020-04
edu-guidance-2020-04

 

อาจารย์มณกันต์ สมเกื้อ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนชั้น ม.4-6 โรงเรียนบ้านทับวัง ณ ห้องเรียนรวม 150  ชั้น 3 โซน B  อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีพี่ๆ นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ ก่อนที่จะมีการบรรยายในหัวข้อแนะนำ 10 เหตุผลที่ต้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ การแนะแนวการศึกษาต่อในระบบ TCAS ตลอดจนการประชาสัมพันธ์โครงการ Rajabhat Camping 2020 โดยอาจารย์เปรมกมล ปิยะทัต และอาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

edu-guidance-2020-04
edu-guidance-2020-04
edu-guidance-2020-04

 

ก่อนเดินทางกลับ คณะวิทยาการจัดการได้นำนักเรียนเข้าชมห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ Green Screen Studio ซึ่งเป็นการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมเป็นครั้งแรก โดยให้นักเรียนได้ฝึกจำลองการออกอากาศและการรายงานข่าว ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี ก่อนที่จะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

edu-guidance-2020-04
edu-guidance-2020-04
edu-guidance-2020-04

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ

 

—————————————–

ข่าวดีสำหรับน้องๆ  โครงการ SRU RAJABHAT CAMPING 2020 อนาคตคุณเริ่มต้นที่เรา

รายละเอียดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020
#รอบที่ 1 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562
#รอบที่ 2 วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562
#รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562
#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 20 กันยายน 2562

ผู้สนใจอยากเข้าศึกษาต่อ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ SRUthailand 

****** ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ******

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.