ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว