ประชาสัมพันธ์ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร วจก. เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย

cpr-survive-a-fire

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR และ การเอาตัวรอดจากอัคคีภัย” ในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom cloud meeting ผู้เข้าอบรมทั้ง 2 กิจกรรม จะได้รับหนังสือรับรอง (Certificate) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กำหนดการ

09.00 – 12.00 น. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

13.30 – 16.30 น. การเอาตัวรอดจากอัคคีภัย

————————————-

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91969861650?pwd=ZGVCZDNObVMrT3U5dVFvVEVxdzhSZz09

Meeting ID: 919 6986 1650
Passcode: 452479

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.