TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer)

TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ

 

นำเสนอโดย : ดร. จักรวุฒิ ชอบพิเชียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษ  คงรุ่งโชค

ดาวน์โหลด  TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer)  [pdf]