สร้าง InfoGraphic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ

infographic-media-presentation

 

นำเสนอโดย นายวรพล เจนวิไลศิลป์ นายธนากร โพชากรณ์ และ นางสาวทิพพาภรณ์ พัฒคายน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร