ตีแตก… สูตรเด็ดเคล็ดลับวิธีคิดและการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ “มังกรผู้กุมประเทศไทย”