การอบรมเรื่อง การทำ Computer Graphic ด้วย Photoshop CS5

photoshop-cs5

 

นำเสนอโดย : นายมณกันต์ สมเกื้อ และนางสาวทิวาพร กลิ่นกล่อม

ดาวน์โหลด  การอบรมเรื่อง การทำ Computer Graphic ด้วย Photoshop CS5  [pdf]