การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Administration)

Linux-Administration

 

นำเสนอโดย : นายวรพล เจนวิไลศิลป์

ดาวน์โหลด  การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Administration)  [pdf]