กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปี 2562

สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ในปี 2562 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.rpa.or.th

 

course-rpa-62

 

ดาวน์โหลดเอกสาร   กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปี 2562  [PDF]

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.