ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญรัตน์ กาญจนา ผู้เข้าประกวดSRU STAR 2014

msr.-sru-freshy-2014

องค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดประกวด MR. & MISS SRU STAR CONTEST 2014 เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ โดยรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้นแบบของการแต่งกายที่ถูกระเบียบ

ผลการประกวด MR. & MISS SRU STAR CONTEST 2014 ดาวและเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นางสาวธัญรัตน์ กาญจนา หรือน้องกิ๊ก จาก คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด และนายกนต์ธร สิติธีรพันธุ์ หรือน้องบาส จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ