ข่าวบริการวิชาการ

การประชุมโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกองบริการวิชาการ

{edocs}/document/article/การประชุมโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกองบริการวิชาการ.pdf,100%,500..

วจก. ลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์

“วจก. ลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์” หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจั..

มรส. ร่วมกับ ซีพีออลล์ จัดกิจกรรม ‘ดอกดาวเรืองบานในใจพ่อ’ น้อมถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ส..

วจก. นำทีมบริการวิชาการพบชาวบ้านตำบลขุนทะเลลุยปัญหาขยะ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดก..

หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อผลิตสื่อออนไลน์ ณ ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดยอาจาร..