ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

internship-calendar

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ที่กำลังเตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศึกษารายละเอียดในตารางกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ ตามตารางปฏิทิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

calendar-internship-regular-student-2-2561

 

ดาวน์โหลด  ปฏิทิน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.