ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

internship-calendar

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาค กศ.บท. ศึกษารายละเอียดในตารางกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ ตามตารางปฏิทิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

calendar-internship-ksbt-student-1-2561

 

ดาวน์โหลด  ปฏิทิน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   [PDF]

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.