ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

internship-calendar

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ศึกษารายละเอียดในตารางกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ ตามตารางปฏิทิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

calendar-internship-extra-student-2-2561

 

ดาวน์โหลด  ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.