การประชุมพิจารณาให้ทุนเพื่อเดินทางไป นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งปฏิทินการจัดการประชุมให้ทุนไป นำเสนอผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ ระดับนานนาชาติ ณ ต่างประเทศ

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.sru.ac.th/form ชื่อแบบฟอร์ม หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วม นำเสนองานวิจัย หรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

document-consider-granting-funds-international

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.