วจก. ลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์

business-world-online

“วจก. ลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์” หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ออกพื้นที่ร่วมกับกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในวันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีมโดยผศ. นินธนา เอี่ยมสะอาด อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ซึ่งให้บริการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจและการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์

 

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
ข่าว/ภาพ

 

{AG}business world-online{/AG}