วจก อัญเชิญพระพุทธรูป เข้าอาคารหลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล

new-bulding-msc-19

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.19 น. คณะวิทยาการจัดการทำพิธี อัญเชิญพระพุทธรูป เข้าอาคารคณะวิทยาการหลังใหม่ ซึ่งอยู่บริเวณด้านปีกซ้ายของหอประชุมวชิราลงกรณ  และได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ อดีตคณบดี ผู้บริหารคณะชุดปัจจุบัน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอยู่ในพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่คณะฯ จะดำเนินการย้ายสิ่งของและเข้าไปอยู่ ในลำดับถัดไป

 

new-bulding-msc-19
new-bulding-msc-19
new-bulding-msc-19
new-bulding-msc-19
new-bulding-msc-19

อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังใหม่) มีความสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีการออกแบบรองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น มีความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ครบครัน รองรับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ มีห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่เพียงพอ โดยมีสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการอยู่ที่ชั้น 2

 

new-bulding-msc-19
new-bulding-msc-19
new-bulding-msc-19
new-bulding-msc-19
new-bulding-msc-19
new-bulding-msc-19

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.