ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, และ SME Smart Manufacturing

eNew-August-Series-2021

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, และ SME Smart Manufacturing เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี กำหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 ชั้น4, ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีรูปแบบการจัดงาน เช่น การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง / การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี /การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน และการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น และ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอที ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.conferenthaiseries.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 221, 222, 223

 

conferencethaiseries

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.