บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ (ทุกคน) ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งหน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

list-of-voters-msc-1-2561

 

ดาวน์โหลด  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561   [pdf]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.