สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1.ข้าว 2. ปาล์มน้ำมัน 3.อาหาร 4.สมุนไพรไทย 5.พืชสวน/พืชไร่ 6.สัตว์เศรษฐกิจ 7.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ ตามลิงก์ดาวน์โหลด

announcement-proposal-2563-arda

 

ดาวน์โหลด

  1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2563  [PDF]
  2. ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563  [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.