ตัวแทนจากธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีแสดงความยินดีแก่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

congrutulation-dean-2

เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ตัวแทนจากธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เข้าพบนายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ