ตัวแทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีแก่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

congratulated-dean

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. ตัวแทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โดยคุณสุกัลยา กำจรชูวงค์  ผู้จัดการสาขา สาขาสุราษฎร์ธานี ได้แสดงความยินดีแก่
นายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ