โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี AEROBIC DANCE

aerobic-dance-msc-sru-2019

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกหน่วยงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี AEROBIC DANCE ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 น. ณ บริเวณลานไผ่ คณะวิทยาการจัดการ ตลอดปี พ.ศ. 2562

 

aerobic-dance-msc-sru-2019
aerobic-dance-msc-sru-2019
aerobic-dance-msc-sru-2019

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของบุคลากร ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์จากสภาพสภาพความเป็นอยู่ อาหารการกินที่ผิดหลักโภชนาการ ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย อีกทั้งการอ้างไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย บางคนเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกาย จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลง และอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความเครียด ฯลฯ หลายหน่วยงานได้หันมาให้ความสนใจโดยให้มีการรณรงค์การออกกำลังกายขึ้น ภายใต้โครงการขยับกายสบายชีวิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงจัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเห็นว่าการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เป็นวิธีที่เหมาะสมโดยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและตื่นตัว เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวด้วย ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี AEROBIC DANCE ขึ้น

 

aerobic-dance-msc-sru-2019
aerobic-dance-msc-sru-2019

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  2. เพื่อลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ
  3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ
  4. เพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพ

 

บทความน่าสนใจ

 

ติดตามกิจกรรมจากพวกเราได้ที่เพจเฟซบุ๊ค ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.