ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย (บพท.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิงก์ข้อความด้านล่าง

 

detail-demand-supply-matching-platform

 

ดาวน์โหลด  

  1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform   [PDF]
  2.  แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  [DOC]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.