แนวปฏิบัติขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (ด่วนมาก)

reg_graduate

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ที่ http://reg.sru.ac.th ตามขั้นตอนดังนี้

 • ลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริการการศึกษาโดยการ กรอก Username และ Password
 • ถ้าเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้เลือก Continue to this website (not recommended)
 • เมื่อ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา คลิกเมนู “ขึ้นทะเบียนบัณฑิต”
 • ตรวจสอบข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลการศึกษา ให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป
 • ข้อมูล ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (ให้ตอบเฉพาะ ผู้ที่ทำงานแล้วเท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีงานทำ ให้ข้ามไป ตอนที่ 3)  จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่าง เพื่อไปยังหน้าถัดไป
 • ข้อมูล ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (ให้ตอบเฉพาะ ผู้ที่ยังไม่ทำงานเท่านั้น สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วให้ข้ามไปทำ ตอนที่ 4) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป
 • ข้อมูล ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ (ให้ตอบเฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อให้ข้ามไปทำ ตอนที่ 5) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป
 • ข้อมูล ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ให้ตอบทุกท่าน) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป
 • ข้อมูล ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ และแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ให้ตอบทุกท่าน) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่าง ระบบจะกลับไปยังหน้าแรกเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนบัณฑิต

2. พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต มาแสดงในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันฝึกซ้อมบัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556)  ตามขั้นตอนดังนี้

 • หลังจากที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตในระบบบริการการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ให้บัณฑิตคลิกเลือกเมนู “พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต” ด้านล่างซ้ายมือ
 • ระบบจะแสดงใบรายงานผลการบันทึกข้อมูล จากแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ และการลงทะเบียนบัณฑิต
 • ให้บัณฑิตพิมพ์ใบรายงานผลการบันทึกข้อมูล จากแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ และการลงทะเบียนบัณฑิต มาแสดงในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันฝึกซ้อมบัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556)
 • กรณีบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ให้นำใบรายงานผลมาแสดงในวันขอรับปริญญาบัตร ณ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ บัณฑิตสามารถลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เท่านั้น

ดาวน์โหลด : คู่มือขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต แบบละเอียด  [pdf]