เตรียมความพร้อมก้าวสู้โลกอาชีพ

120356_resize

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการหางาน สมัครงาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน  เพื่อเป็นเข็มทิศที่ทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในวัยทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์ชาตรี  คำแหง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาิวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  คุณวรมันต์  มณีโชติ และคณะ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด