องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ไหว้ครู 2563

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ไหว้ครู 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ไหว้ครู มรส 2563
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.