รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอบรมภาษาอังกฤษ (เวลาเรียนไม่ครบ) โครงการ MSc English Beginner

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอบรมภาษาอังกฤษ (เวลาเรียนไม่ครบ)
โครงการ MSc English Beginner ตรวจสอบข้อมูลได้ตามนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่  
https://drive.google.com/file/d/0B7Z7gPRSmXS5X1IwQUhYYjVTckU/view?pli=1

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/0B7Z7gPRSmXS5aDBkb2NKYXFDalk/view

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อไม่ผ่านเกณฑ์ทุกคนเข้าประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น. ณ ห้อง GA 104