ขอเชิญร่วมงาน…รวมพลคนออมไว้ในหุ้น…by TSI ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2556

080656_1

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “รวมพลคนออมไว้ในหุ้น by TSI” ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ดาวน์โหลด กำหนดการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่…

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2556
เวลา 13.00-16.00 น.
หัวข้อเรื่อง “เงินทองต้องวางแผน”  ดาวน์โหลดรายละเอียด

วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2556
เวลา 09.00-15.00 น.
หัวข้อเรื่อง “รวมพลคนออมไว้ในหุ้น by TSI”  ดาวน์โหลดรายละเอียด