ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 2015 “SET on Campus” สร้างเป้าหมายชีวิต พิชิตเส้นทางความสำเร็จ

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี