ผลการประกวดแผนธุรกิจในระบดับอุดมศึกษา (รอบคัดกรอง 6 ทีม) หัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21”

business-plan-awards2

รอบต่อไป “รอบนำเสนอผลงาน” ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
www.facebook.com/msc.promote
272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
272 M.9 Tambon Khunthaly Amphur Muang Suratthani,Thailand 84100
Mobile : +66(0)812705015
Tel :0-7791-3369 Fax : 0-7791-3370
E-mail : msc2554@gmail.com