ประชาสัมพันธ์… แจ้งกำหนดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์…  แจ้งกำหนดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การแต่งกาย ชุดนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย หมายเหตุ นศ.ที่เข้าร่วม คือ นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทุกคน (ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บท.)