ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถรับแบบฟอร์มสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา — สัมภาษณ์งานในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 —

Blog Attachment