ประชาสัมพันธ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15