ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบรับตรง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับคนที่สมัครรับตรงคณะวิทยาการจัดการ

ban2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบรับตรง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558  [pdf]

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามรายละเอียดประกาศทางมหาวิทยาลัย  กำหนดการวัน เวลา และสถานที่รับรายงานตัว ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัว เอกสารที่ต้องนำมาแสดง รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับการรายงานตัว (นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558) ได้ที่เว็บไซต์ http://regis1.sru.ac.th/pass-vjk58/