ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดการอบรมภาษาอังกฤษโครงการ MSc Easy English

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดการอบรมภาษาอังกฤษโครงการ MSc Easy English

* หมายเหตุ นักศึกษาที่มีชื่อปรากฎเป็นแถบสีส้ม หมายถึง ต้องเข้าอบรมในช่วงซัมเมอร์ชดเชย

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

 

{edocs}/document/student/2558/msc-easy-english/รายชื่อนักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการ-MSc-Easy-English-ชั้นปีที่-1-2.pdf,100%,500{/edocs}

 

ดาวน์โหลด รายชื่อนักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการ MSc Easy English ชั้นปีที่ 1  [pdf]

ดาวน์โหลด รายชื่อนักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการ MSc Easy English ชั้นปีที่ 2  [pdf]