ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี1 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบและประกาศห้องสอบ โครงการ MSc English Beginner

ขอให้นักศึกษาชั้นปี 1 เข้าตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ โครงการ MSc English Beginner  ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 

ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/0B7Z7gPRSmXS5RERXLThxTjFyQW8/view?usp=sharing