ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี2และปี4 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบและประกาศห้องสอบ โครงการ MSc English Beginner

ขอให้นักศึกษาชั้นปี 2 และปี 4 เข้าตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ โครงการ MSc English Beginner  ในวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 

ตรวจสอบรายชื่อ 
https://drive.google.com/file/d/0B7Z7gPRSmXS5cmk3N2paOWhaSU0/view?usp=sharing