ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ยกเลิกการสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี พ.ศ.2560

{edocs}/document/student/2016/ยกเลิกการสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา.pdf,100%,500{/edocs}

ดาวน์โหลด ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ยกเลิกการสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี พ.ศ.2560  [pdf]