ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษา กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร, ระนอง, กระบี่ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย (รุ่น 13,14,15 และนักศึกษาตกค้าง) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

Blog Attachment