บัณฑิตที่จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2557

congratulations-sru-2557

บัณฑิตที่จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถติดตามข่าวสาร กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://congratulations.sru.ac.th/