ทีมโต้รุ่ง มรส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิปสั้น หัวข้อ Creative Idea ดัน Street Food ไทยให้ดังไกลทั่วโลก

oct63-streetfoodthai

คณะวิทยาการจัดการ มรส. ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ทีมโต้รุ่ง ซึ่งมีสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายธีระศักดิ์ บุญพันธ์ และนายนิวัฒน์ ศรีไวยพราหมณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอความยาว 3 นาที เดือนตุลาคม 2563 ในหัวข้อ Creative Idea ดัน Street Food ไทยให้ดังไกลทั่วโลก ภายใต้กิจกรรม Smart start Idea by GSB Startup ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยจำนวน 70 แห่งทั่วประเทศ

โต้รุ่ง มรส.

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.