ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58 พบกับสัมมนาที่จะสร้างคุณเป็นนักลงทุนคุณภาพ “ห้องเรียนนักลงทุน สุราษฎร์ธานี”

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี