คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ วจก. ฮี้ฮี้ฮี้ 2557

DSC_2609

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ วจก. ฮี้ฮี้ฮี้ 2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 – 21.30 น. ณ ห้องชโณทัย โรงแรมบรรจงบุรี  วัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์สมาชิกครอบครัว วจก. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2557 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี รศ.ปราณี เพชรแก้ว (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) และดร.อุษณีย์ สุธรรมมาภรณ์ (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว) ร่วมเป็นเกียรติในงานและกล่าวอวยพรปีใหม่ บรรยากาศในงานมีการจัดเกมส์การแข่งขัน การแสดงของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ การแจกของรางวัล และการแลกของขวัญ ก่อนปิดงานทุกคนได้ร่วมร้องเพลงหมู่และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
{module[222]}