คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center หรือ SET IC)

10268512_775290775828180_142827616709391828_n

เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center หรือ SET IC)

{module[230]}