ขอให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 (รหัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 55 56 57) ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจความต้องการเรียนภาษาที่ 3 เข้าทำแบบสำรวจด่วน

แบบสำรวจความต้องการเรียนภาษาที่ 3 นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-2 

https://docs.google.com/forms/d/1QVUZNxSm0es7ojb7gIfcAmfI97L8psqmNdBxm13ydFU/viewform

 

แบบสำรวจความต้องการเรียนภาษาที่ 3 นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่3

https://docs.google.com/forms/d/1ghvk9v449Y2qyG1BW-QivQkutPfFRkQ7XiE6EdL15r8/viewform

 

 *** ให้เลือกตอบแบบสำรวจความต้องการเรียนภาษาที่ 3 ได้เพียงครั้งเดียว ***