ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ’64

239845912_6_n

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญทุกท่านร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข และคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญชวนผู้เข้าร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ 5 รูป

สายใย ผูกพัน วันเกษียณ ❤️
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ชรินทร์ ฉวาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.